Kleje na zimno do szwów jezdni

Bitumiczny klej do szwów i spoin, stosowany na zimno

Przeznaczenie:

Klej do szwów przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń na osi jezdni (tzw. szwów osiowych podczas układania nawierzchni połówkami) oraz innych połączeń gdzie występuje łączenie gorącej masy asfaltowej z nawierzchnią zimną (istniejącą)

Cechy produktu:

Klej jest wzmocnioną włóknami i wzbogaconą elastomerami tiksotropową masą bitumiczną, przeznaczoną do wykonywania trwałego szwa osiowego powstającego podczas budowy nawierzchni asfaltowej połowami jezdni („gorące na zimne”). Spełnia wymagania ZTV Asphalt – StB 01 – „Wytyczne dotyczące łączenia warstw, szwów, przyłączeń i krawędzi nawierzchni asfaltowych” (M SNAR).

Klej do szwów oraz wykonane nim połączenia charakteryzują się następującymi cechami:

 • trwałe połączenie;
 • bardzo duża wydajność;
 • gotowy do użycia;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach – ręcznie lub mechanicznie;
 • stabilne zachowanie się masy po nałożeniu nawet na pionowej ściance;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Aplikacja:

a) przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha i czysta. Należy usunąć z niej pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki.

b) wbudowywanie

Klej do szwów i spoin nanosi się ręcznie – szpachelką lub mechanicznie – producent kleju oferuje specjalne zalewarki na zimno, które gwarantują łatwe i dokładne nanoszenie kleju. Klej należy wbudowywać na całej wysokości bocznej ścianki (nie wyżej niż górna krawędź nawierzchni), grubością nie więcej niż 3mm. Unikać należy grubszych warstw, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo miejscowego rozpuszczenia bitumu przez zawarty w kleju rozpuszczalnik, co po pewnym czasie może zaowocować powstaniem ubytków. Czas schnięcia naniesionego kleju zależy od warunków pogodowych. Wbudowanie drugiej nitki - gorącej mieszanki mineralno asfaltowej można rozpocząć zaraz po wbudowaniu kleju (rozpuszczalnik odparuje w wyniku kontaktu z gorącą masą) lub z opóźnieniem (nawet następnego dnia), pod warunkiem jednak, że krawędź zostanie zabezpieczona przed zabrudzeniem i zniszczeniem mechanicznym .

Warunki pogodowe:

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż 5° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

Klej do szwów – ok. 20-30 g/mb przy 1 cm wysokości warstwy.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do wbudowania - przynajmniej 12 miesiące.

Podczas magazynowania, na powierzchni masy może powstać cienka warstwa rozpuszczalnika., która może zostać ponownie wymieszana z resztą masy. Nie ma to jakiegokolwiek wpływu na jakość produktu.

Opakowania:

- puszka metalowa (hobok) 25 kg– 12 szt./pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Usuwanie odpadów:

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).

Dane techniczne:

Rodzaj masa bitumiczna

Podstawowy składnik bitum modyfikowany polimerami

Kolor czarny

Gęstość 1,13 g/cm3

Konsystencja ciało półpłynne

Nakładanie ręcznie lub mechanicznie

Temperatura wbudowywania na zimno

Gruntownik nie wymagany

Masy workowane na zimno do ubytków nawierzchni

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA na zimno worki

 


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne
na zimno

Taśmy dylatacyjne

Taśma dylatacyjna do łączenia połączeń w nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie:

Taśma jest topliwą, asfaltową, termoplastyczną taśmą uszczelniającą o przekroju prostokąta, produkowaną mechanicznie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami. Przeznaczona jest do tworzenia trwałych połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a:

- już ułożoną, zimną nawierzchnią (szwy – osiowe i poprzeczne np. łączenie działek roboczych, naprawy uszkodzeń nawierzchni);

- obrzeżami betonowymi (krawężniki, rynny ściekowe itp.)

- elementami obcymi (studzienki i włazy stalowe);

Cechy produktu:

Taśma dylatacyjna spełnia wymagania „Technicznych warunków dostawy asfaltowych zalew drogowych (mas zalewowych)” (TL Fug-StB 01) dla „mas zalewowych do fug” oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni, typ zwykły.

Taśma dylatacyjna oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;

wyjątkowa łatwość wbudowywania (1 osoba);

bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;

duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;

odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Aplikacja:

a) przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń luźnymi cząstkami, olejem itp. W przypadku, gdy łączona krawędź jest wilgotna lub mokra można ją miejscowo osuszyć palnikiem. Gruntowanie powierzchni nie

jest wymagane.

b) wbudowywanie taśmy

Taśma dostarczana jest w rolkach. Należy stopniowo rozwijać rolkę, usuwając jednocześnie okleinę separacyjną, spełniająca jednocześnie rolę osłony warstwy klejącej i przycisnąć taśmę do krawędzi stroną pokrytą warstwą kleju. Do oklejonej taśmą krawędzi można układać mieszankę mineralno – asfaltową na gorąco. Podczas układania gorącej mieszanki następuje stopienie się taśmy i wulkanizacja połączenia. Należy pamiętać, że po przyklejeniu taśmy do krawędzi, a jeszcze przed ułożeniem gorącej mieszanki mineralno – asfaltowej trzeba zabezpieczyć miejsce, gdzie ułożona jest taśma przed ruchem kołowym. W zależności od rodzaju nawierzchni i sposobu zagęszczania zaleca się ułożenie taśmy od -5mm, poprzez 0, do +5mm w stosunku do poziomu jezdni.

Warunki pogodowe:

Taśmę można nakładać w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 5° C. W niższych temperaturach można przyklejać taśmę po wcześniejszym podgrzaniu powierzchni palnikiem gazowym. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

Taśma dylatacyjna - 1 mb taśmy na 1 mb łączenia.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 12 miesiące. Wysokość składowania – max. 4 kartony jeden na drugim.

Opakowania:

- karton 20-30 kg (w zależności od wymiaru taśmy) – 30 szt/pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Dane techniczne:

Rodzaj taśma dylatacyjna

Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami

Kolor czarny

Temperatura mięknienia wg PiK wg DIN EN 1427;

w stanie oryginalnym, ugniecionym > 90° C

Zachowanie przy gięciu na zimno w temp. 0° C wg DIN 52123 brak pęknięć

Penetracja stożkiem (BS 2499-3) ok. 30 1/10mm

Zdolność zachowania kształtu (BS 2499-3) ok. 24%

Wydłużalność i przyczepność w temperaturze –10° C >10%

Gęstość 1,1-1,3 g/cm3

Konsystencja ciało stałe plastyczne

Masy na zimno do Rakowin

Biguma Frtisgshlaemme E Masa bitumiczna zalewowa na zimno do rakowin

 


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe do rakowin
na zimno

Masy dylatacyjne do szczelin na gorąco

Biguma 1401 Masa na gorąco o podwyższonej elastyczności typu N1
Biguma RS Masa na gorąco typu R do pęknięć
Biguma TL82 Masa na gorąco do dylatacji typu TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni bitumicznych i betonowych

Masa do szyn i torowisk

biguma 700Masa S na gorąco do uszczelniania pomiędzy szyną a nawierzchnią

 


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy do szyn 
do szyn stalowych

Gruntownki do mas

Colzumix Haftgrund Gruntownik bezbarwny do mas na gorąco

colzumix-SGruntownik bitumiczny do połączeń warstwowych


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 17 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem

R2K - Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, pętli indukcyjnych i uszczelniania włazów kanalizacyjnych stosowana na zimno

Przeznaczenie:

Masa zalewowa 2 składnikowa komponent A - masa właściwa oraz komponent B – utwardzacz, masa na zimno, wolna od rozpuszczalnika, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Produkt jest płynny i samopoziomujący i przeznaczony do poziomych fug

Cechy produktu:

Masa do uszczelniania  jest sprawdzona i zbadana kontrolnie na odporność na chemikalia w ramach nadzoru technicznego niezależnego od producenta zgodnie z ZTV Fug-StB 01 (niemieckie Dodatkowe Techniczne Warunki Umowne i Wytyczne na Fug Powierzchni Komunikacyjnych), klasa obciążeń A-C. Asfaltowa masa zalewowa R2K spełnia wymagania „mas zalewowych do fug” oraz odpowiada wymaganiom normy  671 625 bzw SN.

Asfaltowa masa zalewowa  oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
 • rozciągliwość do 25% szerokości wypełnienia;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
 • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

Aplikacja:

a) przygotowanie podłożaFugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny.Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Użycie gruntownika nie jest absolutnie konieczne.

Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi.

b) wypełnienie fugi

Asfaltową masę zalewową  można aplikować z opakowania A (ew. innego naczynia)  lub mechanicznie przy pomocy specjalnego pistoletu.  Składniki A i B środka uszczelniającego  należy ze sobą wymieszać. Osobno zapakowany składnik B dodać do pojemnika ze składnikiem A i mieszać za pomocą odpowiedniego mieszadła elektrycznego do momentu uzyskania homogenicznej masy.

W przypadku głębokich szczelin, przed wbudowaniem asfaltowej masy zalewowej możliwe jest zastosowanie materiału podłożowego, który zmniejszy zużycie masy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na parametry materiału podłożowego, który w różnych warunkach temperaturowych może kurczyć się lub rozszerzać w innym stopniu niż masa , powodując jej zniszczenie przez np. wypchnięcie.

Wiązanie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim.

Warunki pogodowe:
Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 5° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

-  długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,1 g/cm3] = zużycie [g]

- Gruntownik - zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej , niezbędnej do wykonania danego zadania.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 12 miesiące.

Opakowania:

- komponent A 4,6 kg, komponent B 0,4 kg

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Dane techniczne:

Rodzaj                                                 asfaltowa masa zalewowa

Podstawowy składnik                   asfalt modyfikowany polimerami

Kolor                                                    czarny lub szary

Gęstość                                                              1,1 g/cm3

Konsystencja                                                   ciało stałe plastyczne

Nakładanie                                        bezpośrednio z puszki zaopatrzonej w lejek.

Temperatura wbudowywania                   powyżej 5 0C

Czas wiązania                                   ok. 15-20 min po aplikacji.

 

c) Usuwanie odpadów

Poszczególne komponenty są odpadami wymagającymi szczególnego nadzoru, usuwanymi zgodnie z kodem grupy odpadu 08 04 06 (osady z klejów kitów i szczeliw nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych)

Starannie oczyszczone z resztek środka pojemniki (przestrzegać definicji starannego oczyszczenia z resztek, zgodnie z klasyfikacją składowania VCI) mogą zostać usunięte za pośrednictwem miejscowych punktów zbiórki metali lub za pośrednictwem systemu obiegu opakowań blaszanych ze stali (KBS), nr klienta 0130.

d) Uwaga

Powyższe dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszym dotychczasowym doświadczeniom i nie mogą stanowić podstawy roszczeń z uwagi na ich kompletność. Zmienne uwarunkowania użytkowania, zróżnicowane warunki pracy na budowie, jak też różnorodność materiałów wykluczają odpowiedzialność z tytułu tych danych. Najlepszą formą zabezpieczenia przed możliwymi niepowodzeniami są własne próby przy dążeniu do założonego zastosowania.